In 2015 publiceerde ik twee opinie-stukken over kleur in de mediawereld. Eerlijk gezegd schrok ik nogal van de extreme reacties hierop. Ik zie dat echt als een tekort aan zelfreflectie! En dat is juist wat er zo hard nodig is binnen de bureaus om diversiteit bespreekbaar te maken: zelfreflectie en intern debat.

De excuus-allochtoon

‘Hoogste tijd dat reclamemakers iets doen aan hun personeelssamenstelling en hun kijk op de multiculturele samenleving.’ Dat was mijn schriftelijke reactie op het artikel op Adformatie-online over de ‘reclame-allochtoon’ van Dick van de Lecq, directeur van ETCETERA. De reclame-allochtoon is er altijd al geweest, maar wordt zo stereotype neergezet dat ik me daar totaal niet in herken. Dit weerspiegelt vooral hoe witte reclamemakers naar onze multiculturele samenleving kijken. Dick staat zeker open voor verandering, nu de rest van de reclame industrie nog! Mijn strijd is nog lang niet gestreden…

 

Pilot samen met NLO

Een ander probleem vind ik de zware ondervertegenwoordiging van allochtone consumenten in mediabereiksonderzoeken. Hoewel 10% de norm is, wordt dit bij lange na niet gehaald. Hierdoor hebben adverteerders en mediabureaus geen flauw benul van het effect van hun mediacampagnes. Partijen als Unilever en Coca-Cola raken hier steeds meer van doordrongen. Naar aanleiding van mijn artikel is NLO (Nationaal Luister Onderzoek) het gesprek aangegaan. Samen met TransCity, het Diversity & Community marketing bureau, hielp ik NLO met een pilottraject om de groep met een andere achtergrond beter te laten vertegenwoordigen in mediabereiksonderzoeken. Onze doelstelling is pittig: van 2! naar 10%

Adformatie printartikel ‘Reclamebureaus moeten kleurrijker worden’ hier te downloaden/lezen

Schermafbeelding reclamebureausAdfo

 

 

 

 

 

Adformatie printartikel ‘Wat is de populairste tv zender in Amsterdam?’ onderdeel van
de diversiteitspecial  hier te downloaden/lezen

Schermafbeelding populairstetvzender

 

 

 

 

Adformatie printartikel cover story ‘diversiteitsdebat’ hier te downloaden/lezen

Schermafbeeldingadfodebat

Leave a Reply